În cele ce urmează, vă oferim câteva informații puctuale referitoare la formatul Programului de Mentorat:

Durata procesului și frecvența întâlnirilor de mentorat:

  • Procesul de mentorat va fi bazat pe niște obiective clar definite încă de la începutul procesului de mentorat. În funcție de aceste obiective, mentorul și mentee-ul vor decide împreună asupra duratei procesului.
  • Întâlnirile dintre mentor și mentee vor avea loc cel puțin lunar și se vor desfășura, recomandat, față în față. Dacă acest lucru nu este posibil, se vor putea organiza și întâlniri online ( skype, telefon sau elte căi de comunicare stabilite de comun acord); mentorul și mentee-ul vor decide împreună asupra modului de lucru ales.
  • Durata întâlnirii de mentorat este, de regulă, 60 de minute.

Procesul de înscriere:

o   Înscriere: toți membrii interesați să devină parte din Programul de Mentorat ca mentor sau mentee, se înscriu pe site-ul de mentorat, completând la început profilul lor, astfel încât să se poatră realiza procesul de matching între mentor și mentee de către echipa de management a Programului (echipa de board districtual D2241). În datele de intrare, la momentul creării profilului mentorul, respectiv mentee-ul , își furnizează datele de contact, temele de mentorat de interes și o scurtă descriere personală

o   Matching: Odată realizată înscrierea, se va analiza profilul membrilor Rotaract și Rotary înscriși, fiind realizat un prim proces de matching, cu luarea în calcul a localizării acestora (pentru a facilita cât mai mult întâlnirile față în față);

o   Informare detaliată despre proces: Mentorii, înainte de a demara procesul de mentorat, vor participa la o sesiune de informare referitoare la procesul de mentorat (care se va realiza fie online, fie face to face sau telefonic, în funcție de disponibilitatea pe care o vom analiza la momentul respectiv). Prin aceasta se urmărește: (1) oferirea oricăror informații suplimentare necesare mentorului în legătură cu procesul de mentorat, modalitatea de stabilire a obiectivelor și a cadrului de mentorat, care va fi urmat inclusiv de furnizarea unor modele de întrebări de mentorat și tips & tricks pe care acesta le poate utiliza, (2) informarea cu privire la mentee-ul care îi va fi alocat și cu care va parcurge procesul de mentorat;

    Mentee, odată înscriși, vor primi o informare cu privire la procesul de metorat, fiind ajutați să își identifice cu claritate obiectivele urmărite prin program, care vor fi clarificate cu mentorul la prima întâlnire de mentorat;

o   Demararea procesului de mentorat: punerea în legătură a mentorului și mentee-ului, urmând ca procesul de mentorat să fie monitorizat în vederea asigurării faptului că el are continuitate; la finalul perioadei de mentorat stabilită de comun acord între mentor și mentee, se va completa un formular de evaluare și feedback, pentru analiza nivelului de atingere a obiectivelor stabilite;

o   Obținerea de feedback din partea participanților în proces și îmbunătățirea continuă a Programului de mentorat – la finalul procesului, participanții vor completa un formular de feedback și evaluare cu privire la impactul programului, atingerea obiectivelor propuse și orice fel de idei de îmbunătățire a procesului.

 

·        Temele de mentorat propuse prin Program:

o   La înscriere se vor va bifa și completa tematicile pe care membrul își dorește să ofere (mentor), respectiv să primească mentorat (mentee). Acestea au fost dezvoltate ca și cadru pe baza raportului de analiză de nevoi realizat în Districtul 2241, tematicile principale pe care le urmărim fiind următoarele:

§  În legătură cu Rotary: (1) Valorile și principiile care guvernează viața unui Rotarian și cum sunt ele transpuse în viața de zi cu zi; (2) Rolul unui Rotarian în dezvoltarea comunității și cum poate fi dus la îndeplinire acest rol; (3) Echilibrul dintre viața profesională, personală și cea de serviciu;

 

§  Vocațional: (1) leadership: cum lucrăm cu oamenii și cum gestionăm echipe eficient (2) DO’s & Dont’s pentru o viață profesională strălucită și echilibrată; (3) orientare în carieră (domenii menționate în așteptări: antreprenoriat, psihologie-psihiatrie, management, relații publice, juridic, financiar, turism, ecologie)

·        Durata procesului și frecvența întâlnirilor de mentorat:

o   Procesul de mentorat se va baza pe niște obiective clar stabilite, iar, în funcție de acestea, vor decide împreună și o perioadă a procesului de mentorat.

o   Întâlnirile dintre mentor și mentee vor avea loc cel puțin lunar și se vor desfășura, recomandat, față în față. Dacă acest lucru nu este posibil, se vor putea organiza și întâlniri online ( skype, telefon etc); mentorul și mentee-ul vor decide împreună asupra instrumentelor folosite în procesul de mentorat.

o   Durata întâlnirii de mentorat este, de regulă, 60 de minute.

·        Procesul de înscriere:

o   Membri Rotary și Rotaract interesați să devină parte din Programul de Mentorat, se înscriu pe site-ul de mentorat (aici), completând la început profilul lor, astfel încât să se poatră realiza procesul de matching între mentor și mentee de către echipa de management a Programului (echipa de board districtual D2241). Revenim cu informații pe tema profilului la punctul imediat următor;

o   Odată realizată înscrierea, se va analiza profilul membrilor Rotaract și Rotary înscriși, fiind realizat un prim proces de matching, cu luarea în calcul a localizării acestora (pentru a facilita cât mai mult întâlnirile față în față);

o   Membri Rotary înscriși, înainte de a demara procesul de mentorat, vor trebui să participe la o sesiune de informare referitoare la procesul de mentorat (care se va realiza fie online sau telefonic, în funcție de disponibilitatea pe care o vom analiza la momentul respectiv). Prin aceasta se urmărește: (1) asigurarea faptului că membrul Rotary cunoaște conceptul de mentorat, modalitatea de stabilire a obiectivelor și a cadrului de mentorat care va fi urmat inclusiv de furnizarea unor modele de întrebări de mentorat și tips & tricks pe care acesta le poate utiliza, (2) informarea cu privire la memtee-ul Rotaract care îi va fi alocat;

o   Membri Rotaract, odată înscriși, vor primi o informare cu privire la procesul de metorat, fiind ajutați să își identifice cu claritate obiectivele urmărite prin program, care vor fi clarificate cu mentorul la prima întâlnire de mentorat;

o   Punerea în legătură a mentorului și mentee-ului, urmând ca procesul de mentorat să fie monitorizat pe toată durata acestuia în vederea asigurării faptului că el are continuitate și se desfășoară corespunzător cadrului inițial stabilit;

o   Obținerea de feedback din partea participanților în proces și îmbunătățirea continuă a Programului de mentorat – participanții vor completa un formular de feedback și evaluare cu privire la impactul programului, atingerea obiectivelor propuse și orice fel de idei de îmbunătățire a procesului.

·        Construcția profilului pentru înscriere:

o   La înscriere, fiecare membru Rotary – Rotaract va bifa și completa tematicile pe care își dorește să ofere, respectiv să primească mentorat. Acestea vor fi dezvoltate ca și cadru pe baza raportului de analiză de nevoi, tematicile principale pe care le urmărim fiind următoarele:

§  În legătură cu Rotary: (1) Valorile și principiile care guvernează viața unui Rotarian și cum sunt ele transpuse în viața de zi cu zi; (2) Rolul unui Rotarian în dezvoltarea comunității și cum poate fi dus la îndeplinire acest rol; (3) Echilibrul dintre viața profesională, personală și cea de serviciu;

§  Vocațional: (1) leadership: cum lucrăm cu oamenii și cum gestionăm echipe eficient (2) DO’s & Dont’s pentru o viață profesională strălucită și echilibrată; (3) orientare în carieră (domenii menționate în așteptări: antreprenoriat, psihologie-psihiatrie, management, relații publice, juridic, financiar, turism, ecologie);